Ödeme İşlemi Oluşturma

API Hesabına sahip üye işyerleri api.paym.es hizmetine aşağıdaki gibi sorgu göndermesi gerekmektedir.

post
Order Create

https://api.paym.es/v4.5/order_create
Ödeme işlemi oluşturma başarılı ise kullanıcı yanıttan dönen returnUrl adresine yönlendirilmelidir.
Request
Response
Request
Form Data Parameters
publicKey
required
string
Hesabınıza tanımlanmış Public Key (Biz sağlıyor olacağız.)
orderId
required
string
Ödeme işlemini takip edebilmeniz için sisteminizdeki benzersiz değişkendir.
price
required
number
Ödeme Fiyatı Tutarı Örnek: 10.00
currency
required
string
Sabit TRY
productName
required
string
Ödeme işlemi yapmak istediğiniz ürünün adı
buyerName
required
string
Satın Alan Kişi Ad Soyad
buyerPhone
required
string
Satın Alan Kişi Telefon
buyerEmail
required
string
Satın Alan Kişi Mail Adresi
buyerAddress
required
string
Satın Alan
hash
required
string
Gönderilen verilerin SHA512 hash'inin base64 ile encode edilmiş string'i. Aşağıda ayrıntılı açıklanmıştır.
Response
200: OK
Ödeme işlemi oluşturuldu
{
"status" : "return_url",
"message" : "Redirect 3D",
"returnUrl" : "https:\/\/api.paym.es\/payment\/fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
"paymesOrderId" : "fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809"
}
400: Bad Request
{
"status" : "error",
"message" : "The price field is required."
}

Hash Bilgisi oluşturma

Hash oluşturma işlemi sırasıyla orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey alanlarının string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur. Örneğin aşağıdaki değerler kullanılarak bir hash değeri oluşturulsun:

orderId = "123456789";
price = "1050";
currency = "TRY";
productName = "Ürün İsmi";
buyerName = "Mehmet Yılmaz";
buyerPhone = "05555555555";
buyerEmail = "email@example.com";
buyerAddress = "Örnek adres bilgisi";
secretKey = "111111111";

Bu değişkenler, string concat methodu ile birleştirildiğinde, aşağıdaki gibi bir string elde edilir:

str = orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey;
str = "1234567891050TRYÜrün İsmiMehmet Yılmaz05555555555email@example.comÖrnek adres bilgisi111111111";

Bu string'i SHA512 yöntemi ile hashler ve çıktıyı base64 ile encode edilir ise çıktı şu biçimde olacaktır:

hash = "knYih0b6Nrvqvw7yxtt5H9Tb6kkH7RJkYlB450FziSBKfx0q2eZACHLi+ZexDZKcs9rxJ//QCmoaq12LaI5+3g==";

Hash değerini hatalı gönderildiği taktirde istek başarısız olacaktır.