Links
Comment on page

3) İşlem Sonucu

Kullanıcı kart bilgilerini ilettikten ve 3D işlemi başarılı bir biçimde gerçekleştirildikten sonra, Paymes'e iletmiş olduğunuz geri dönüş adresinize aşağıdaki veriler gönderilir.

Servisten Dönen Parametreler

Geri dönüş adresinize iletilecek HTTP Post Request içeriği aşağıdaki gibidir:
paymesOrderId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" //paymes üzerindeki id
orderId = ""; //sizin göndermiş olduğunuz id
type = ""; //"success" veya "error" değerlerinden birini alır
message = ""; //başarı veya hata mesajı
price = ""; //tutar
currency = "TRY"; //birim
hash = ""; //base64 encode biçimli SHA512 kontrol hash 'i

Hash Kontrolü

Hash aşağıdaki parametrelerin string biçiminde birleştirilmesi, SHA512 ile binary olarak hash'lenmesi ve sonucun base64 tipinde encode edilmesi ile elde edilir:
paymesOrderId + orderId + type + message + price + currency + secret
Paymes tarafından gönderilen hash bilgisini, gelen cevabı teyit etmek amacı ile kullanabilirsiniz.