Alt Üye İşyeri Düzenleme

Paymes'e kayıtlı üye işyerleri, alt üye işyerlerini düzenlemesi için hazırlanmış endpoint.

sub-merchant/update

POST https://api.paym.es/marketplace/v1/sub-merchant/{sub_merchant_id}

Path Parameters

NameTypeDescription

sub_merchant_id*

string

Düzenlemek istediğiniz alt üye işyerinin "id" parametresi.

Request Body

NameTypeDescription

publicKey*

string

Paymes tarafından üye işyerine sağlanana anahtar.

type

string

Alt üye işyerinin türünü belirleyen parametredir. 2 değer alabilir. 'individual - Bireysel / Şahıs İşletmesi 'corporate' - Tüzel

name

string

Alt üye işyeri yetkilisinin adı.

surname

string

Alt üye işyeri yetkilisi soyadı

email

string

Alt üye işyeri e-posta adresi

phone

number

Alt üye işyeri telefon numarası. Başında + olmadan ülke kodu ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Örnek: 905555555555

iban

string

Alt üye işyeri ödemesinin gönderileceği hesaba ait iban numarası.p

pin

string

Alt üye işyeri yetkilisi T.C. Kimlik numarası.

tin

string

Alt üye işyeri vergi numarası. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

tax_office

string

Alt üye işyerinin vergi dairesi.

company_name

string

Alt üye işyerinin ünvanı. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_country

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ülke. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_city

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ülke. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_district

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ilçe. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_address

string

Alt üye işyerinin adresi. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

commission_ratio_local

string

Alt üye işyerinin komisyon oranı.Alt üye işyerinin bulunduğu ülkeye göre yerel komisyon oranı. En düşük, bağlı olduğu üye işyerinin yerel komisyon oranı, en yüksek 100 olabilir.

commission_ratio_foreign

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ülkeye göre yurtdışı komisyon oranı. En düşük, bağlı olduğu üye işyerinin yurt dışı komisyon oranı, en yüksek 100 olabilir.

payout_days

array

Alt üye işyeri sadece bağlı olduğu üye işyerinin ödeme günlerinde ödeme alabilir. Bu bilgi belirtilmediği zaman, bağlı olduğu üye işyerinin ödeme günlerinde ödeme alacaktır.

company_postal_code

String

Alt üye işyerinin adresine ait posta kodu. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

{
  "status": true,
  "results": {
    "status": true,
    "type": "individual",
    "sub_merchant_id": "45eca5e6-af95-4672-b73b-389ae0f289cd",
    "secret": "6b334055b6f94851b9050c97f1313cd7",
    "name": "Paym",
    "surname": "Es",
    "email": "j.o.h.n@gmail.com",
    "phone": "0 (541) 161 32 46",
    "iban": "TR240006263288597775565638",
    "pin": "1111111111",
    "tin": "11111111111",
    "tax_office": "ERENKÖY",
    "company_name": "test",
    "company_country": "TR",
    "company_city": "34",
    "company_address": "Bağdat Cad.",
    "company_postal_code": "34000",
    "payout_days": [
      "1"
    ],
    "is_payout_enabled": 1,
    "is_paused": null,
    "onboarded_at": "2021-10-11 15:51:13",
    "created_at": "2021-10-11 15:51:13",
    "updated_at": "2021-10-12 11:27:06",
    "full_name": "Paym Es",
    "available_payout_days": [
      1,
      2,
      3,
      4,
      5
    ],
    "commission_ratio": {
      "local": "2.99",
      "foreign": "2.99"
    },
    "can_use_foreign_credit_card": false
  }
}

Last updated