Ödeme Oluşturma

Pazaryeri alt üye işyerleri üzerinden ödeme oluşturmak için aşağıdaki end-point'e, örnek JSON'daki gibi bir HTTP POST iletebilirsiniz. https://api.paym.es/marketplace/v1/order/create

  "publicKey": "2e0168be-b2af-4929-b789-eab9e6329755",
  "orderId" : "123456789",
  "totalAmount" : 10,
  "currency" : "TRY",
  "buyerName": "Test Buyer",
  "buyerPhone" : "905462191695",
  "buyerEmail": "teknik@paym.es",
  "buyerAddress": "ISTANBUL",
  "hash": "orderId+totalAmount+currency+buyerName+buyerPhone+buyerEmail+buyerAddress+main_merchant_secret",
  "order": [
    {
      "subMerchantId": "130384ad-a6bc-4acd-bd2b-a0bd30b923db",
      "subOrderId": "1111111",
      "subTotal": 3,
      "hash": "subMerchantId+subOrderId+subTotal+main_merchant_secret",
      "product": [
        {
          "name": "Test product 1",
          "price": 2
        },
        {
          "name": "Test product 2",
          "price": 1
        }
      ]
    },
    {
      "subMerchantId": "c30384ad-c6bc-1acd-bd2b-c0bd304921db",
      "subOrderId": "2222222",
      "subTotal": 7,
      "hash": "subMerchantId+subOrderId+subTotal+main_merchant_secret",
      "product": [
        {
          "name": "Test product 3",
          "price": 3
        },
        {
          "name": "Test product 4",
          "price": 4
        }
      ]
    }
  ]
}

Last updated