6) Terminal ile Ödeme Oluşturma

API hesabına sahip üye işyerleri, aşağıdaki yönergeler ile kiosk ile ödeme işlemi oluşturma isteği gönderebilirler.

order_create

POST https://api.paym.es/v4.6/order_create

Paymes ile mobil ödeme almanın ilk adımı, ödeme isteği oluşturmaktır. Aşağıda belirtilen alanları belirtilen adrese HTTP Post yöntemi ile gönderdiğinizde, eğer verilen bilgiler doğru ise Mobil ödeme işlemi oluşturma isteğiniz onaylanır ve ödemeyi tamamlamak için cep telefon numarasına gerekli bilgiler iletilir.

Bu işlemler sonraki adımlarda ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.

Request Body

NameTypeDescription

publicKey*

string

Hesabınıza tanımlanmış Public Key (Biz sağlıyor olacağız.)

orderId*

string

Ödeme işlemini takip edebilmeniz için sisteminizdeki benzersiz değişkendir.

price*

string

Ödeme Fiyatı Tutarı Örnek: 10.00

currency*

string

"TRY", "USD", "EUR"

productName*

string

Ödeme işlemi yapmak istediğiniz ürünün adı

buyerName*

string

Satın Alan Kişi Ad Soyad

buyerPhone*

string

Satın Alan Kişi Telefon

buyerEmail*

string

Satın Alan Kişi Mail Adresi

buyerAddress*

string

Satın Alan

hash*

string

Gönderilen verilerin SHA512 hash'inin base64 ile encode edilmiş string'i. Aşağıda ayrıntılı açıklanmıştır.

create_order_by_kiosk*

boolean

true

{
  "status" : "return_url",
  
  "message" : "Redirect 3D",
  
  "returnUrl" : "https://api.paym.es/payment/fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
  
  "paymesOrderId" : "fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809"
}

Hash Bilgisi oluşturma

Hash oluşturma işlemi sırasıyla orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey alanlarının string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur. Örneğin aşağıdaki değerler kullanılarak bir hash değeri oluşturulsun:

orderId = "123456789";

price = "1050";

currency = "TRY";

productName = "Ürün İsmi";

buyerName = "Mehmet Yılmaz";

buyerPhone = "05555555555";

buyerEmail = "email@example.com";

buyerAddress = "Örnek adres bilgisi";

secretKey = "111111111";

Bu değişkenler, string concat methodu ile birleştirildiğinde, aşağıdaki gibi bir string elde edilir:

str = orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey;

str = "1234567891050TRYÜrün İsmiMehmet Yılmaz05555555555email@example.comÖrnek adres bilgisi111111111";

Bu string'i SHA512 yöntemi ile hashler ve çıktıyı base64 ile encode edilir ise çıktı şu biçimde olacaktır:

hash = "knYih0b6Nrvqvw7yxtt5H9Tb6kkH7RJkYlB450FziSBKfx0q2eZACHLi+ZexDZKcs9rxJ//QCmoaq12LaI5+3g==";

Hash değerini hatalı gönderildiği taktirde istek başarısız olacaktır.

Terminal ile Ödeme isteği başarılı oluştuğu takdirde gelen cevap içerisinde yer alaninvoiceCode

parametresi ile terminalden ödeme yapabilirsiniz.

{
  "status" : "return_url",
  
  "message" : "Redirect 3D",
  
  "returnUrl" : "https://api.paym.es/payment/fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
  
  "paymesOrderId" : "fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
  
  "invoiceCode" : "1255403"
}

Terminal ile ödeme işlemini gerçekleştiğinde webhook URL adresinize işlemin sonucu gönderilmektedir.

Last updated