Ödeme İptal-İade İsteği

order_cancel

POST https://api.paym.es/v4.6/order_cancel

Ödeme işlemi iptal isteği aşağıdaki gibidir.

Request Body

NameTypeDescription

hash*

string

Gönderilen verilerin SHA512 hash'inin base64 ile encode edilmiş string'i. Aşağıda ayrıntılı açıklanmıştır.

price*

string

İade tutarı

paymesOrderId*

string

Ödeme işlemi oluşturma isteğinde geri dönen paymesOrderId

publicKey*

string

Hesabınıza ait public key.

{
    "status": true,
    "error": "İptal işlemi başarılı!"
}

Hash Kontrolü

Hash aşağıdaki parametrelerin string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur.

paymesOrderId + price + secret

Last updated