5) Mobil Ödeme Oluşturma

API hesabına sahip üye işyerleri, aşağıdaki yönergeler ile mobil ödeme işlemi oluşturma isteği gönderebilirler.

order_create

POST https://api.paym.es/v4.6/order_create

Paymes ile mobil ödeme almanın ilk adımı, ödeme isteği oluşturmaktır. Aşağıda belirtilen alanları belirtilen adrese HTTP Post yöntemi ile gönderdiğinizde, eğer verilen bilgiler doğru ise Mobil ödeme işlemi oluşturma isteğiniz onaylanır ve ödemeyi tamamlamak için cep telefon numarasına gerekli bilgiler iletilir.

Bu işlemler sonraki adımlarda ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.

Request Body

{
  "status" : "return_url",
  
  "message" : "Redirect 3D",
  
  "returnUrl" : "https://api.paym.es/payment/fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
  
  "paymesOrderId" : "fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809"
}

Hash Bilgisi oluşturma

Hash oluşturma işlemi sırasıyla orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey alanlarının string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur. Örneğin aşağıdaki değerler kullanılarak bir hash değeri oluşturulsun:

orderId = "123456789";

price = "1050";

currency = "TRY";

productName = "Ürün İsmi";

buyerName = "Mehmet Yılmaz";

buyerPhone = "05555555555";

buyerEmail = "email@example.com";

buyerAddress = "Örnek adres bilgisi";

secretKey = "111111111";

Bu değişkenler, string concat methodu ile birleştirildiğinde, aşağıdaki gibi bir string elde edilir:

str = orderId + price + currency + productName + buyerName + buyerPhone + buyerEmail + buyerAddress + secretKey;

str = "1234567891050TRYÜrün İsmiMehmet Yılmaz05555555555email@example.comÖrnek adres bilgisi111111111";

Bu string'i SHA512 yöntemi ile hashler ve çıktıyı base64 ile encode edilir ise çıktı şu biçimde olacaktır:

hash = "knYih0b6Nrvqvw7yxtt5H9Tb6kkH7RJkYlB450FziSBKfx0q2eZACHLi+ZexDZKcs9rxJ//QCmoaq12LaI5+3g==";

Hash değerini hatalı gönderildiği taktirde istek başarısız olacaktır.

Last updated