2.a) Hazır Ödeme Sayfası

Barındırılan hazır ödeme sayfası (Hosted Payment Page) ile kart bilgilerinin iletilmesi.

Ödeme işlemini tamamlamak için, alıcı kullanıcının kart bilgilerinin iletilmesi gereklidir. Bu işlemi Paymes üzerinde barındırılan hazır ödeme sayfası ile veya API üzerinde HTTP Post metodu ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki farklı yöntemden sadece birinin kullanılması yeterlidir. Bu adımda hazır ödeme sayfası seçeneği anlatılmaktadır. Ödeme İşlemi Oluşturma isteğiniz başarılı sonuçlandığı taktirde, alıcı kullanıcıyı, kart bilgilerini gireceği form adresine yönlendirmek için, gelen cevap içerisindeki returnUrl parametresinde bulunan adresi kullanabilirsiniz.

{
  "status" : "return_url",
  
  "message" : "Redirect 3D",
  
  "returnUrl" : "https://api.paym.es/payment/fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809",
  
  "paymesOrderId" : "fbe04621-ee39-451b-a694-09a6fed22809"
}

Last updated