Links

Ödeme İşlemi Sorgulama

Ödeme işleminin durumunu sorgulamak için kullanabilirsiniz.
post
https://api.paym.es
/v4.6/status
status

Hash Kontrolü

Hash aşağıdaki parametrelerin string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur.
paymesOrderId + secret