Ödeme İşlemi Sorgulama

Ödeme işleminin durumunu sorgulamak için kullanabilirsiniz.

status

POST https://api.paym.es/v4.6/status

Ödeme durumunu sorgulamak için

Request Body

NameTypeDescription

hash*

string

Ödeme işleminin verilerini SHA512 hash'inin base64 ile encode edilmiş string'i. Aşağıda ayrıntılı açıklanmıştır.

paymesOrderId *

string

Ödeme işlemi oluşturma isteğinde geri dönen paymesOrderId

publicKey*

string

Hesabınıza tanımlanmış olan Public Key

{
  "status": true,
  "results": {
    "currency": "TRY",
    "price": "0.10",
    "type": "error",
    "message": "Ödeme Başarılı",
    "orderId": "123321",
    "paymesOrderId": "89cf4409-b274-485d-823a-78ae46ce1685",
    "ccFirstSix": "535177",
    "ccLastFour": "4282",
    "hash": "TTotH8yaVmn+HgQBHqQ70XI6suubjV8mvhuH0mlhqtMmVUxdQyAV/3NARVGYXq4ggodRy58RvFp7u2moGsmboA=="
  }
}

Hash Kontrolü

Hash aşağıdaki parametrelerin string biçiminde ard arda eklenmesi ve elde eliden string'in SHA512 (SHA1 512) ile hash çıktısının alınması, bu çıktının ise base64 ile encode edilmesi ile oluşturulur.

paymesOrderId + secret

Last updated