Alt Üye İşyeri Oluşturma

Paymes'e kayıtlı üye işyerleri, alt üye işyeri oluşturabilmesi için hazırlanmış endpoint.

sub-merchant/create

POST https://api.paym.es/marketplace/v1/sub-merchant/create

Request Body

NameTypeDescription

publicKey*

string

Paymes tarafından üye işyerine sağlanan anahtar.

type*

string

Alt üye işyerinin türünü belirleyen parametredir. 2 değer alabilir. 'individual' - Bireysel 'corporate' - Tüzel / Şahıs Firması

name*

string

Alt üye işyeri yetkilisi adı.

surname*

string

Alt üye işyeri yetkilisi soyadı.

email*

string

Alt üye işyeri e-posta adresi.

phone*

number

Alt üye işyeri telefon numarası. Başında + olmadan ülke kodu ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Örnek : 905555555555

iban*

string

Alt üye işyeri ödemesinin gönderileceği hesaba ait IBAN bilgisi.

pin*

number

Alt üye işyeri yetkilisi T.C. Kimlik numarası. (Personal Identification Number)

tin

string

Alt üye işyeri vergi numarası. "type" parametresi "corporate" olarak gönderildiğinde zorunludur. (Tax Identification Number)

tax_office

string

Alt üye işyeri vergi dairesi. "type" parametresi "corporate" olarak gönderildiğinde ve "company_country" parametresi "TR" olduğunda zorunludur.

company_name

string

Alt üye işyerinin unvanı. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_country

string

Alt üye işyerinin bulunduğu 2 haneli ülke kodu. (ISO 3166-1 alpha-2) "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_city

string

Alt üye işyerinin bulunduğu şehir. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

company_address

string

Alt üye işyerinin adresi. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

commission_ratio_local

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ülkeye göre yerel komisyon oranı. En düşük, bağlı olduğu üye işyerinin yerel komisyon oranı, en yüksek 100 olabilir.

commission_ratio_foreign

string

Alt üye işyerinin bulunduğu ülkeye göre yurtdışı komisyon oranı. En düşük, bağlı olduğu üye işyerinin yurt dışı komisyon oranı, en yüksek 100 olabilir.

payout_days

array

Alt üye işyeri sadece bağlı olduğu üye işyerinin ödeme günlerinde ödeme alabilir. Bu bilgi belirtilmediği zaman, bağlı olduğu üye işyerinin ödeme günlerinde ödeme alacaktır.

company_postal_code

String

Alt üye işyerinin adresine ait posta kodu. "type" parametresi “corporate” olarak gönderildiğinde zorunludur.

{
  "status": true,
  "results": {
    "type": "individual",
    "sub_merchant_id": "17e06dd6-9cbd-4b40-9a2f-b1c6824d751a",
    "secret": "3fd11e639e0d4fe293998ec53122d947",
    "name": "Paym",
    "surname": "Es",
    "email": "john@doe.com",
    "phone": "905555555555",
    "iban": "TR240006263288597775565638",
    "pin": "1111111111",
    "tin": "11111111111",
    "tax_office": "ERENKÖY",
    "company_name": "test",
    "company_country": "TR",
    "company_city": "34",
    "company_address": "Bağdat Cad.",
    "company_postal_code": "34000",
    "is_payout_enabled": 1,
    "payout_days": [
      "1",
      "4"
    ],
    "onboarded_at": "2021-10-12 11:13:08",
    "updated_at": "2021-10-12 11:13:08",
    "created_at": "2021-10-12 11:13:08",
    "full_name": "Paym Es",
    "available_payout_days": [
      1,
      2,
      3,
      4,
      5
    ],
    "commission_ratio": {
      "local": "2.51",
      "foreign": "2.51"
    },
    "can_use_foreign_credit_card": false
  }
}

Last updated